Arkiv

Stipendium

Den 15 december 2013 på Sven Ljungbergs 100-årsdag tog Ljungby kommun initiativ till stiftandet av ett stipendium. Den 15 december 2014 delades Ljungbergmuseets stipendium till Sven och Ann Margret Ljungbergs minne ut för första gången. Stipendiet ska gå till någon som verkar inom konst- och kulturområdet i Sven och Ann Margrets anda. Stipendiesumman är
40 000:- och anslås av Ljungby kommun, Ljungbergmuseets vänförening och Sven och Ann Margret Ljungbergs stiftelse. Stipendiaten erbjuds en separatutställning på museet. Den första stipendiaten var Ella Tillema.
I juryn ingick Erica Månsson kulturchef i Växjö kommun, Remus Wilson ordf. i Smålands konstnärsförbund och John Peter Nilsson chef för Moderna museet i Malmö samt Pontus Ljungberg.
Samma jury, utökad med Marcus Walldén, ordf. i Ljungby kommuns kulturnämnd, utsåg Fredrik Hofwander till 2015 års stipendiat.
Eva Forsberg blev 2016 års mottagare av stipendiet. I juryn ersatte Ella Tillema Erika Månsson.
Viktor Rosdahl tilldelades stipendiet 2017. Fredrik Hofwander och Thomas Millroth ingick i juryn istället för Ella Tillema och John Peter Nilsson.
Elizabet Thun blev den femte mottagaren av stipendiet 2018. Viktor Rosdahl ersatte Fredrik Hofwander i juryn.
Bertil Almlöf blev den sjätte mottagaren av stipendiet 2019. Juryn bestod av Thomas Millroth, Elizabet Thun, Remus Wilson och Pontus Ljungberg.
Emm Berring blev den sjunde mottagaren av stipendiet 2020. Juryn bestod av Thomas Millroth, Elizabet Thun, Remus Wilson och Pontus Ljungberg.
Andreas Glad blev åttonde mottagaren av stipendiet 2021. Juryn bestod av Thomas Millroth, Ulla Hansson, Remus Wilson och Pontus Ljungberg.
Linnéa Carlsson tilldelades stipendiet 2022. Juryn bestod av Thomas Millroth, Remus Wilson, Ulla Hansson och Pontus Ljungberg.

Sven och Ann-Margret Ljungbergs stiftelse

Sven Ljungberg och Ann Margret Dahlquist-Ljungberg grundade stiftelsen 1989. Sven var aktiv i styrelsen fram till sin död 2010. Stiftelsen har som sin främsta uppgift “att vårda och i drift hålla Ljungbergmuseet i Ljungby kommun” och “att i museet visa Ann Margret och Svens konstnärliga gärning”. Verksamheten har sedan museets start 1990 vuxit och nu bedrivs en kontinuerlig utställningsverksamhet med ambition att hålla hög konstnärlig kvalitet. Dessutom har museet ett regionalt uppdrag som Kronobergs läns bildkonstmuseum som bl. a. innefattar ett ansvar för konstpedagogik för barn i länet.

Den 15 december 2014 delades Ljungbergmuseets stipendium till Sven och Ann Margret Ljungbergs minne  ut för första gången. Priset ska gå till någon som verkar inom konst- och kulturområdet i Sven och Ann Margrets anda. Prissumman är  40 000:-  som anslås av Ljungby kommun, Regionförbundet södra Småland, Ljungbergmuseets vänförening och Sven och Ann Margret Ljungbergs stiftelse. 2014 års pristagare var Ella Tillema.

I juryn ingick Erica Månsson kulturchef i Växjö kommun, Remus Wilson ordf. i Smålands konstnärsförbund och John Peter Nilsson chef för Moderna museet i Malmö samt Pontus Ljungberg.

Ledamöter i styrelsen för Sven och Ann Margret Ljungbergs stiftelse
Arne Johansson, ordf.
Karl Ljungberg, sekr.
Erik Almlöf Ljungberg
Johnny Ståhl
Lena Rydén
Lars Åberg
Pontus Ljungberg
Gunnar Nordmark, observatör för Region Kronoberg
Vakant, observatör för Ljungby kommun

Årsredovisning 2015  Årsredovisning 2014  Årsredovisning 2013   Årsredovisning 2012

Sven Ljungbergs ateljé

Guidad visning av Sven Ljungbergs ateljé. Ibland finns möjlighet till spontanvisningar. Kostnad 20:- + entré till museet.

På vinden i det blå uthuset invid föräldrahemmet på Kungsgatan 27, inrättade Sven Ljungberg sin första ateljé 1937. Han var då 24 år. Tio år senare, efter studier och arbete som målarlärling åt sin far, flyttade han med fru och barn in i bottenvåningen på föräldrahemmet och ordnade en liten arbetsplats i sovrummet där han kunde skära trägravyrer om kvällarna.

Uthus 005         ljungby april maj 2008 014

År 1952 köpte han en granntomt där det tidigare legat en såg, och lät bygga en ateljé. Den fick tre höga fönster mot norr, som han tagit tillvara på efter vindsbranden i Kungshögsskolan 1951. Den långa arbetsbänken under fönstren snickrades ihop till invigningskalaset. Söderfasaden fick ett burspråk med fönster mot trädgården. I burspråket hade han sitt arbetsbord där många trägravyrer tillkommit. 1980 genomgick ateljén en stor ombyggnad. Den radioaktiva blåbetongen i ytterväggarna byttes då ut mot trä och tegel.

Inuti är ateljén stor och ljus med vitlaserad träpanel. Längs väggarna står målningarna travade. Strax innanför dörren till vänster står skåpen med teckningar och skisser intill en gammal sydskånsk golvklocka. I hörnet ett högt skåp. Där förvaras en del av gravyrstockarna. Resten finns i ateljékällaren, där tryckpressen stod (nu i museet).

IMG_0501         IMG_0503

Utmed den södra väggen i ateljén står en träsoffa med snidad rygg som kommer från det blå uthuset. Ovanför hänger de olika diplom Sven Ljungberg erhållit. Också ett tillstånd från polismyndigheten i Ljungby att ställa upp det blå ”målarhuset” i staden.

Ateljén var inte bara en arbetsplats för Sven utan även ett spännande ställe för oss barn att vara i under uppväxten. Efter skolan brukade vi antingen sitta där och rita eller spela pingis i källaren. Trädgården utanför var en bra plats att spela fotboll på, och det fanns goda plommon och äpplen att njuta av.

IMG_0502                                                     IMG_0506

Far var noga med att hålla ordning i ateljén och brukade storstäda två gånger om året, träsnidandet och stora offentliga jobb stökade snabbt till det.

Med stigande ålder avtog hans städlust till förmån för att hinna skapa. Högarna med skisser, allehanda papper och verktyg växte. Men in i det sista hade han sin egen ordning och visste var det mesta fanns, även om han ofta klagade på att ”smådjävlarna” gömde undan saker och att halva livet gick åt till att leta…

För att ateljén nu ska kunna vara tillgänglig för visningar har vi försökt återskapa en känsla av hur den såg ut i början av 1990-talet.
Pontus Ljungberg

För att besöka ateljén kontakta museet!

ljungby april maj 2008 022                                                      Sven i ateljén

 

 

 

 

Kontakta oss

E-post enl. principen förnamn@ljungbergmuseet.se

Receptionen
0372 27 60 50/0372 620 36
info@ljungbergmuseet.se

Annamaria Aracsy, reception och arkiv

Annika Svensson, ekonomi

Conny Bergh, arkiv

Helena Felldin, konstpedagog Kulturskolan

Linda Tranquist, konstpedagog

Sandra Zacheusson Lindeberg, verksamhetschef

Konstnärer/Artister

Konstnärer/artister som på ett eller annat sätt har samarbetat med Ljungbergmuseet.