Egon Bjerg Nielsen

Egon Bjerg Nielsen är född 1937 och utbildad Det Kgl. Danske Kunstakademi 1960-63 och hos Egill Jacobsen 1969-71 samt hos Palle Nielsen 1971-72.

EBN var en av fyra danska konstnärer på utställningen Landskapet, trädgården och rummet på Ljungbergmuseet 2009