Lena Lervik

Lena Lervik är född 1940. Utbildad vid Kungliga Konsthögskolan.

Lena Lervik deltog i utställningen Hyllning till Linné 2007 på Ljungbergmuseet.