Linnéa Carlsson

Linnéa Carlsson är född 1975. Utbildad vid Gerlesborgsskolan, HDK och Malmö Konsthögskola 2002–2008.

Linnea Carlsson deltog i utställningen Aktuellt, konst och politik sommaren 2012.

År 2022 blev Linnéa Ljungbergmuseets stipendiat till Sven och Ann Margret Ljungbergs minne.