25x3för 2009. Julutställning

29.11 2009 - 10.1 2010

Julutställning med 25 konstnärer som deltar med 3 verk vardera som kostar 2009 kr/st.
Deltagande konstnärer: Karin Almlöf, Sven Erik Andersson, Ann Blom, HC Ericson, Helena Felldin, Sune Forsberg, Thomas Franzén, Birgitta Heiling, Jessica Jonsson, Pia Knöppel, Peter Linde, Sven Ljungberg, Unn Magnussen, Ann Makander, KG Nilsson, Leif Olausson, Bertil Olson, Erik Ortvad, Rune Rydelius, Kerstin Schild, Kennet Sjöö, Peter Tillberg, Björn Wessman, Sissel Wibom och Sara-Vide Ericson.