bertil almlöf

10.9 - 13.11 2022

Bertil Almlöf fick Ljungbergmuseets stipendium till Sven och Ann Margret Ljungbergs minne 2019. Pandemin har gjort att först nu kan hans stipendiatutställning genomföras.
Utställningen invigs av Thomas Millroth och Per Thornberg, båda välkända för museets besökare.