Birgitta Heiling

27.11 2021 - 27.3 2022

Utställningen förlängd tom 27 mars.

Utställningen öppnades av konsthistoriker Thomas Hedrén.