embrace

1.10 - 6.11 2011

Ljungbergmuseet visade i samarbete med Kulturparken AB (Smålands Museum) denna utställning med svenska konstnärer bosatta i New York: Siri Berg, Hans Frode, Madeleine Hatz, Maja Kihlstedt, Anders Knutsson, Tove Ohlander, Mats Pehrson, Irene Pluntky Goedecke,
Peter Åström, Kristofer Dan Bergman.

Utställningen invigdes av Erica Månsson, vd Kulturparken Småland och gästcurator Lixuan An.

iphone 2808