Halmstadgruppen

16.9 2023 - 7.1 2024

Sven Jonson, Waldemar Lorentzon, Stellan Mörner, Axel Olson, Erik Olson och Esaias Thorén

Under hösten 2023 visar Ljungbergmuseet en utställning med Halmstadgruppen. Konstnärerna i Halmstadgruppen gjorde ett stort avtryck i svensk konsthistoria som grupp men medlemmarna utvecklade också individuella spår.
I utställningen visas konstverk från 1920 – 1950-talen, inlånade från Mjellby Konstmuseum.

Utställningen öppnas lördag den 16 september kl 14 av Erika Danker, museichef Mjellby Konstmuseum.