Helena Felldin och Karin Lindblom

26.11 2022 - 22.1 2023

Utställningen öppnas av Karin Lundh, ordf. i Smålands Konstarkiv, kl. 14 lördag 26.11.