27x3för2012. Julutställning

2.12 - 31.12 2012

Julutställning med 27 konstnärer som deltar med 3 verk vardera som i år kostar 2012 kr/st. Följande konstnärer deltar: Bertil Almlöf, Karin Almlöf, Petter Almlöf, Anna Bjerger, Ann Blom, Kerstin Cedell, Celie Eklund, HC Ericsson, Helena Felldin, Eva Forsberg, Peter Freudenthal, Birgitta Heiling, Fredrik Jansson, Mikael Kihlman, Lars Kleen, Alf Linder, Ingrid Miller, Ronald Miller, Leif Olausson, Bertil Olson, Erik Ortvad, Maria Silfverhielm, Roger Simonsson, Lennart Sjögren, Kenneth Sjöö, Ella Tillema och Sissel Wibom.