Lite vid sidan av vägen

13.4 - 8.6 2019

Grafiska bilder av Finn Andersson.