Oluf Høst

Oluf Høst (1884–1966) är en av Danmarks främsta målare, trots detta föga känd i Sverige. Däremot har han haft betydelse för flera svenska nutida konstnärer – man kan säga att han är en målarnas målare. Oluf Høst tillhör en grupp konstnärer som brukar kallas Bornholmsskolan, dit räknas även svenske Karl Isakson, som hade en avgörande betydelse för Høsts utveckling. Gruppen har givit ett väsentligt bidrag till dansk modernism.

Ljungbergmuseet visade 2005 den största utställning med Oluf Høst som gjorts i Sverige. Ett samarbete med Oluf Høstmuseet på Bornholm. Oluf Høst var även representerad på utställningen Ljungbergmuseet 20 år.

Copyright © 2014 Ljungbergmuseet - Genom att besöka sidan godkänner du användandet av cookies.