Sigge Ljungberg

Sigge Ljungberg(1906–1979) var äldre broder till Sven Ljungberg.

“Sigge Ljungberg valde – eller valdes – att ta hand om familjeföretaget, målerifirman i Ljungby medan brodern Sven valde Konsthögskolan och den konstnärliga banan. Det skulle dock visa sig att Sigge inte kunde hålla fingrarna borta från det konstnärliga heller. Kunskaperna om måleriet fick han i sin yrkesutövning och tiden att göra målningar var den som blev över sedan företaget krävt och fått sitt.
Innan han etablerade sig som målarmästare i Ljungby skulle han emellertid pröva lyckan i det stora landet i väster. Vistelsen där, som sträckte sig över fem år skulle sätta spår i hans måleri, hans uppfattning av mänskligheten kom att omfatta lite mer än Kronobergs län. Det är till och med möjligt att han hade blivit kvar i USA om inte kärleken slagit till vid ett besök i hemlandet. Vistelsen i Amerika lämnade emellertid kvar en minnesbank som han skulle komma att använda sig av i sitt måleri långt efter det att han rotat sig i hemtrakten”.

Ur
Olle Granaths katalogförord till utställningen Sigge Ljungberg 100 år på Ljungbergmuseet.
Målningar av Sigge Ljungberg visades också på
Jubileumsutställningen Ljungbergmuseet 20 år och utställningen Ljungby 75 år.

Copyright © 2014 Ljungbergmuseet - Genom att besöka sidan godkänner du användandet av cookies.