Porträtt Nu!

Lördagen 12.9 kl 14 inviger museumsdirektör Mette Skougaard, Det nationalhistoriske Museum, den stora utställningen Porträtt Nu!

IMG_0395 IMG_0442 IMG_0438 IMG_0437 IMG_0410 IMG_0400