Ella tillema får ljungbergmuseets pris

Ella Tillema får Ljungbergmuseets pris till Sven och Ann Margret Ljungbergs minne med motiveringen: “Ella Tillema är en ung konstnär som i sitt bild- och textskapande vågar höja rösten mot sociala orättvisor och stereotypa föreställningar. Detta med ett engagemang och konstnärlig kvalitet som kan föra tankarna till Ann Margret Dahlquist-Ljungberg och Sven Ljungbergs konstnärliga gärning”.

Priset som går till någon som verkat inom konst- och kulturområdet i Sven och Ann Margrets anda, är på 40 000 kronor. Prisutdelning sker den 15 december 2014. Priset har tillkommit på initiativ från Ljungby kommun på Sven Ljungbergs 100-årsdag den 15 december 2013. Priset delas i år ut för första gången och anslås av Ljungby kommun, Regionförbundet södra Småland, Ljungbergmuseets vänförening och Sven och Ann Margret Ljungbergs stiftelse.

Pristagaren har utsetts av en jury bestående av John Peter Nilsson, chef för Moderna Museet i Malmö, Erica Månsson, kulturchef i Växjö kommun, Remus Wilson, ordf. i Smålands konstnärsförbund och Pontus Ljungberg, chef för Ljungbergmuseet.

Copyright © 2014 Ljungbergmuseet - Genom att besöka sidan godkänner du användandet av cookies.