Ljungbergmuseet 25 år

Ljungbergmuseet fyller 25 år, ett kvarts sekel. Museet har under denna tid expanderat från Tavellager till Kronobergs läns Bildkonstmuseum. Två utbyggnader har skett, 2002 fördubblades museets yta och 2008 gjordes en mindre om och tillbyggnad med hiss och förråd.
Nu väntar en ny utmaning med en ny tillbyggnad innehållande en restaurang.  Ett planavtal med Ljungby kommun om upprättande av en ny detaljplan finns och planarbetet pågår.

Copyright © 2014 Ljungbergmuseet - Genom att besöka sidan godkänner du användandet av cookies.