Utställningar

Och allt blommade

4.2 - 19.3 2023

Ann Margret Dahlquist-Ljungberg
Sven Ljungberg
Pontus Ljungberg

Utställningen öppnas lördag 4 februari kl 14 av Kommundirektör Jennie Vidal.

LJUNGBY Sveriges mest avmålade stad

3.12 2022 - 31.12 2031

Ljungby Sveriges mest avmålade stad är ett projekt av Ljungby kommun och Ljungbergmuseet. Projektet består av 6 dubbelsidiga skyltar med motiv av Sven Ljungberg längs en promenadrunda i staden. Skyltarna är placerade ungefär där Sven Ljungberg har målat bilden. Idén väcktes i ett medborgarförslag av Sölve Rydell.
Planeras vara på plats i slutet av […]

Museets samling

Pågående

En stor del av Ann Margret Dahlquist-Ljungbergs och Sven Ljungbergs konstnärliga gärning kan alltid ses på museet. Det är målningar, teckningar, grafik, gobelänger, nobeldiplom, böcker, skisser mm. Då och då sker mindre omhängningar.