från rot till barr

FRÅN ROT TILL BARR
En utställning i samarbete med Hemslöjden Kronoberg.
Gran är Sveriges vanligaste och nationalekonomiskt det viktigaste trädslaget men utnyttjas i stort sett bara till sågade produkter och massaved.

Slöjdare Knut Östgård tillsammans med Hemslöjdskonsulenten i Kronoberg vill genom projektet ”FRÅN ROT TILL BARR” lyfta granen som träslag. Med utgångspunkt från två fysiska granar/träd motsvarande 1,7 fastkubikmeter vill vi synliggöra och visa på granens möjligheter och resurser ur ett kulturarvs-, hållbarhets- och näringsperspektiv. Gran har historiskt fått stå tillbaka inom många områden, men bedöms ha kvaliteter som vi med den här utställningen räknar med att kunna ta tillvara och sprida kunskap om. Att utveckla, informera, inspirera och påverka näringsidkare och konsumenter att ta tillvara de icke utnyttjade resurser och möjligheter som granen har.

Det är allmänt känt att det exotiska ofta är lite mer spännande och har i många fall använts ur den aspekten ”lite mer spännande” snarare än att dessa träslag för användningsområdet, unika egenskaper. Att istället välja granen och granens egenskaper som alternativ är ett klimatsmart val och som bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle i framtiden. Med ett sådant förhållningssätt till våra nära naturresurser stöder vi samtidigt Sveriges, och EU:s, förhållningssätt till användning av godkända material på ett naturligt sätt.

img_1680 img_1681 img_1682 img_1683 img_1685 img_1699 img_1694 img_1691 img_1690 img_1688 img_1686 img_1702 img_1703 img_1707 img_1708 img_1709 img_1713

Copyright © 2014 Ljungbergmuseet - Genom att besöka sidan godkänner du användandet av cookies.