Jubileumsutställning Smålands Konstnärsförbund 50 år

Utställningen invigdes av Karin Lundh ordf. i Smålands Konstarkiv.
Runt om i Småland visades jubileumsutställningar varav denna var en.

Reflektioner från en som varit med
Det var på Konstnärsgården i Jönköping som Smålands Konstnärsförbund bildades 1958. Initiativtagare var Calle Johansson i Rydaholm vilken förberett intresset genom att resa runt och kollat om intresse fanns hos andra konstnärer.

Enligt stadgarna skulle förbundet vara en kamratförening men medlemsskap förutsätter naturligtvis också ett gott konstnärsskap.

Utöver kamratskapet skulle man genom sammanhållning också kunna påverka de offentliga inköpen av konst som på den tiden gjordes av någon tjänsteman. Vid sjukhusen av tex. husmor.

Viktigt var att konstnären var född eller verksam i Småland, men kunde vid invalstiden vara bosatt någon annanstans. Fritiof Berglund, som var bosatt och född i Göteborg kunde bli invald genom att Sigge Ljungberg lät meddela att Fritiof var avlad i Småland. Huruvida Sigge gick i godo för uppgiften minns jag inte. Ett förberedande första möte var i köket hos Sven Ljungberg där riktlinjer drogs upp. Men själva bildandet skedde vid ett möte på Konstnärsgården i Jönköping där en interimstyrelse valdes med Gustaf Sjöö som ordförande. Många konstnärer från Jönköping, Kalmar och Kronobergs Län var på plats.

Förbundets sammanträden förlades ofta till olika stadshotell i Småland vilket bidrog till att många medlemmar kom. Där fanns ofta bra lokal att mötas i och man kunde få en bit mat. Medlemmarna i Smålands konstnärsförbund har under årens lopp betytt mycket för konstlivet i södra Sverige. Förbundet var också initiativtagare till Smålands Konstarkiv som startade sin verksamhet 1964. Projekt Vandalorum fick sin grundplåt av Smålands Konstnärsförbund, och som nu, inför detta 50-årsfirande ser ut att kunna förverkligas.

Varken Smålands Konstarkiv eller projekt Vandalorum hade kunnat bli mer än fantasiprodukter om inte medlemmarna i Smålands Konstnärsförbund med sin tydliga identitet och allt starkare auktoritet gett sitt stöd och ekonomiskt utrymme att föra idéerna framåt.

Konstnärsförbundets medlemmar vill nu fira detta 50-årsjubileum med ett antal nedslag på Småländska konsthallar och muséer.
Sven Lundh

Eva Forsberg Jubileumsutställning 2008 001 Jubileumsutställning 2008 003 Jubileumsutställning 2008 004 Jubileumsutställning 2008 006 Jubileumsutställning 2008 007 Jubileumsutställning 2008 009 Jubileumsutställning 2008 010 Jubileumsutställning 2008 011 Jubileumsutställning 2008 012 Jubileumsutställning 2008 013 Jubileumsutställning 2008 014 Jubileumsutställning 2008 015 Jubileumsutställning 2008 016 Jubileumsutställning 2008 020 Jubileumsutställning 2008 021 Jubileumsutställning 2008 023

Copyright © 2014 Ljungbergmuseet - Genom att besöka sidan godkänner du användandet av cookies.