Porträtt Nu!

Samtida nordiska porträtt. Bryggare J.C. Jacobsens porträttpris.
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg i Danmark (museet inhyser bl.a. landets största samling av historiska porträtt) ordnade 2006 en nordisk porträttävling som bär sin grundares och Carlsbergsbryggeriets stiftares, J.C. Jacobsens namn. Tävlingens syfte var att skapa en översikt av den samtida porträttkonsten i Norden. Intressant var också att se hur människan i dag framställs i det vi kallar porträtt, vilken ställning porträttet har inom den samtida konsten och hur de s.k. nya medierna utmanar porträttgenren. Inga egentliga krav ställdes på verken; det enda kriteriet var att arbetena skulle vara nygjorda. I tävlingen deltog konstnärer från samtliga nordiska länder inklusive Grönland, Färöarna och Sydschleswig, totalt mottogs 521 verk.

Bland dessa sållade en nordisk jury fram ett sextiotal arbeten. Detta urval ingår i en nordisk vandringsutställning, Portræt nu!. Utställningens verk representerar bildkonstens breda spektrum från måleri, skulptur och fotografi till video och installationer. Också stil- och innehållsmässigt återspeglar utställningen dagens kulturella och konstnärliga mångfald.
Juryn tilldelade Sonja Lillebæk Christensen (Danmark) första priset. Andra priset gick till Sven Ljungberg (Sverige) och tredje priset till Torben Eskerod (Danmark). Daniel Hoflund (Sverige) och Mette Watten (Norge) mottog bägge ett s.k. innovationspris.

Utställningen visades förra sommaren på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg och på hösten i Hafnarborg kultur- och konstcentrum på Island, nyligen på Amos Andersons konstmuseum i Helsingfors. Efter Ljungbergmuseet avslutas turnén på Norsk Folkemuseum i Oslo.

Magnus Olausson, chef för statens slotts- och porträttsamling och svensk representant i tävlingsjuryn, öppnade utställningen på Ljungbergmuseet lördagen den 7 juni.

porträtt nu 011 porträtt nu 021 porträtt nu 029 porträtt nu 033 porträtt nu 034 porträtt nu 037 porträtt nu 040 porträtt nu 041 porträtt nu 054 porträtt nu 058 porträtt nu 060 porträtt nu 075    Porträtt nu! 007 Porträtt nu! 015 Porträtt nu! 065Porträtt nu! 018 Porträtt nu! 041
porträtt nu 089 sven sjävporträtt porträtt nu 078

Copyright © 2014 Ljungbergmuseet - Genom att besöka sidan godkänner du användandet av cookies.