Porträtt nu!

Den nordiska porträttävlingen arrangeras av Det Nationalhistoriske Museum i Danmark och ett urval av verken har i sommar visats på Frederiksborgs Slott i Hillerød och visas därefter endast på Ljungbergmuseet. Och så har det varit sedan starten 2007!
Även denna gång har Ljungbergmuseets chef ingått i den internationella juryn, med representanter från Scottish National Gallery, National Portrait Gallery London, Fabergé Museum St. Petersburg, Reykjavik Konstmuseum och Det Nationalhistoriske Museum.
Utställningen öppnas lördagen den 7 september kl 14 av Mette Skougaard som är museumsdirektör för Det Nationalhistoriske Museum.

 

Copyright © 2014 Ljungbergmuseet - Genom att besöka sidan godkänner du användandet av cookies.