Sven Ljungberg 90 år

Med denna utställning vill Ljungbergmuseet tillsammans med Ljungby kommun hylla Sven Ljungberg på 90-årsdagen, som egentligen infaller på måndag men vi tycker det här är så roligt att vi går händelserna lite i förväg. Varför då just denna utställning och vad har Sven gemensamt med dessa konstnärer?   Jo- vi har velat uppmärksamma en mindre känd epok i Svens 70-åriga verksamhet- nämligen den som byråkrat och samtidigt göra en spännande utställning med framstående konstnärer. Och alla de deltagande konstnärerna var lärare och professorer på Kungliga Konsthögskolan, Mejan, under Svens ledarskap åren 1972 till 1981. Vi är väldigt glada att alla ville delta och göra denna härliga utställning och hyllning. Tack!

Medverkande konstnärer: Sven Ljungberg och hans lärare Otte Sköld samt KG BejemarkDick Bengtsson, Torsten Bergmark, Peter Dahl, Marie-Louise Ekman, Enno Hallek, Alvar Jansson, Rune JanssonOlle KåksÅke PallarpUlrik Samuelson, Philip von Schantz, Nils G Stenqvist,
PO Ultvedt, Hans Viksten, Tommy Östmar.

Svens tid som föreståndare var en mycket omvälvande och kaotisk tid i skolans långa historia. Från 1 juli 1978 blev staten huvudman för skolan som fram till dess i nära 250 år haft Kungliga Akademien för de fria konsterna som huvudman. Utställningen öppnades av Akademiens  ständige sekreterare Beate Sydhoff.

Samma dag utkom ABC-boken med rimverser av Torgny Lindgren och med bilder av Sven. Det är Almlöfs förlag som producerat och givit ut den och naturligtvis finns både författare och förläggare på plats. En utställningskatalog med förord av Olle Granath utgavs till utställningen. Generöst stöd från Ljungby kommun och Kungliga Akademien för de fria konsterna, Göran Lagervalls fond, samt flera företag möjliggjorde detta evenemang!

FIL4438 FIL4439 FIL4440 FIL4441 FIL4442 FIL4443 FIL4444 FIL4445 FIL4446 FIL4447 FIL4448 FIL4449
FIL4450 FIL4451 FIL4452 Johan, 4 år,  sjunger för farfar Sven

Copyright © 2014 Ljungbergmuseet - Genom att besöka sidan godkänner du användandet av cookies.