Barn/Skolor

Kulturskolan

From höstterminen 2021 sker Ljungby kommuns Kulturskolas bildundervisning i Ljungbergmuseets regi genom ett avtal med kommunen. Anställd som konstpedagog är konstnären Helena Felldin.

Sportlov 2023

Tillsammans med Ljungbergmuseets Konstpedagog fick barn och deras familjer skapa en fantastiskt blomsterprakt! Inspirationen kom från utställningen Blommor! som visades i utställningssalarna.

PÅSKLOVSPYSSEL med konstnären Helena Felldin. 7–9 april 2020 kl 13–16. Gratis. Max 10 barn först till kvarn gäller. Medföljande vuxen går in för 1/2 entréavgift. Ett samarbete med Kulturskolan Ljungby kommun.

SPORTLOVSVERKSTAD 2019

Museet konstpedagogiska verksamhet startade som ett Leader Linné-projekt 2011. Verksamheten permanentades med utökat stöd från Landstinget Kronoberg och är idag en väsentlig del av museets regionala uppdrag. Museets konstpedagog Linda Tranquist ansvarar för verksamheten med hjälp av konstnären Helena Felldin.

museet 118