Stipendium

Den 15 december 2013 på Sven Ljungbergs 100-årsdag tog Ljungby kommun initiativ till stiftandet av ett stipendium. Den 15 december 2014 delades Ljungbergmuseets stipendium till Sven och Ann Margret Ljungbergs minne ut för första gången. Stipendiet ska gå till någon som verkar inom konst- och kulturområdet i Sven och Ann Margrets anda. Stipendiesumman är
40 000:- och anslås av Ljungby kommun, Ljungbergmuseets vänförening och Sven och Ann Margret Ljungbergs stiftelse. Stipendiaten erbjuds en separatutställning på museet. Den första stipendiaten var Ella Tillema.
I juryn ingick Erica Månsson kulturchef i Växjö kommun, Remus Wilson ordf. i Smålands konstnärsförbund och John Peter Nilsson chef för Moderna museet i Malmö samt Pontus Ljungberg.
Samma jury, utökad med Marcus Walldén, ordf. i Ljungby kommuns kulturnämnd, utsåg Fredrik Hofwander till 2015 års stipendiat.
Eva Forsberg blev 2016 års mottagare av stipendiet. I juryn ersatte Ella Tillema Erika Månsson.
Viktor Rosdahl tilldelades stipendiet 2017. Fredrik Hofwander och Thomas Millroth ingick i juryn istället för Ella Tillema och John Peter Nilsson.
Elizabet Thun blev den femte mottagaren av stipendiet 2018. Viktor Rosdahl ersatte Fredrik Hofwander i juryn.
Bertil Almlöf blev den sjätte mottagaren av stipendiet 2019. Juryn bestod av Thomas Millroth, Elizabet Thun, Remus Wilson och Pontus Ljungberg.
Emm Berring blev den sjunde mottagaren av stipendiet 2020. Juryn bestod av Thomas Millroth, Elizabet Thun, Remus Wilson och Pontus Ljungberg.
Andreas Glad blev åttonde mottagaren av stipendiet 2021. Juryn bestod av Thomas Millroth, Ulla Hansson, Remus Wilson och Pontus Ljungberg.
Linnéa Carlsson tilldelades stipendiet 2022. Juryn bestod av Thomas Millroth, Remus Wilson, Ulla Hansson och Pontus Ljungberg.
Sofie Josefsson blev den tionde mottagaren av stipendiet, 2023. Juryn bestod av Thomas Millroth, Andreas Glad, Lena Rydén, Roger Simonsson och Johan Ederström.

Copyright © 2014 Ljungbergmuseet - Genom att besöka sidan godkänner du användandet av cookies.