Sven och Ann-Margret Ljungbergs stiftelse

Sven Ljungberg och Ann Margret Dahlquist-Ljungberg grundade stiftelsen 1989. Sven var aktiv i styrelsen fram till sin död 2010. Stiftelsen har som sin främsta uppgift “att vårda och i drift hålla Ljungbergmuseet i Ljungby kommun” och “att i museet visa Ann Margret och Svens konstnärliga gärning”. Verksamheten har sedan museets start 1990 vuxit och nu bedrivs en kontinuerlig utställningsverksamhet med ambition att hålla hög konstnärlig kvalitet. Dessutom har museet ett regionalt uppdrag som Kronobergs läns bildkonstmuseum som bl. a. innefattar ett ansvar för konstpedagogik för barn i länet.

Den 15 december 2014 delades Ljungbergmuseets stipendium till Sven och Ann Margret Ljungbergs minne  ut för första gången. Priset ska gå till någon som verkar inom konst- och kulturområdet i Sven och Ann Margrets anda. Prissumman är  40 000:-  som anslås av Ljungby kommun, Regionförbundet södra Småland och Ann Margret Ljungbergs stiftelse. 2014 års pristagare var Ella Tillema.

Ledamöter i styrelsen för Sven och Ann Margret Ljungbergs stiftelse
Arne Johansson, ordf.
Karl Ljungberg, sekr.
Erik Almlöf Ljungberg
Johnny Ståhl
Lena Rydén
Lars Åberg

Rut Björkström, observatör för Region Kronoberg
Johan Ederström, observatör för Ljungby kommun

Årsredovisning 2015  Årsredovisning 2014  Årsredovisning 2013   Årsredovisning 2012

Copyright © 2014 Ljungbergmuseet - Genom att besöka sidan godkänner du användandet av cookies.