Andreas Glad Målningar och modeller

Utställningen öppnas 1.4 kl 14 av John Dahlquist, skolledare och författare. Andreas Glad var Ljungbergmuseets stipendiat 2021.