Det ligger ett hus i skogen

Der ligger et hus i Skoven är ett ’billedlotteri’ med träsnitt av
Jens Bohr och dikter av Eske K Mathiesen. Denna utställning var ett samarbete med Johannes Larsen Museet i Danmark.

Billedlotteriet består av 8 plattor, med 6 motiv på varje platta, och 48 brickor med dikter. Det spelas genom att deltagarna får en eller flera plattor var, alla plattor ska delas ut. Plattorna läggs med bildsidan upp och synlig for alla. Brickorna vänds med textsidan nedåt. En bricka åt gången vänds och läses upp. Den som har den bild som passar till texten, får textbrickan och lägger på tillhörande bild. Den som först fyller sin platta har vunnit.

Bohr 019    Bohr 020

Dikterna är en cykel över årets gång och en kärleksförklaring till det småländska landskapet som det formar sig omkring det lilla röda huset i skogen där Eske K Mathiesen har skrivit texterna. Jens Bohr har skurit de 48 träsnitten som hör till varje dikt. Bilderna är från samma skogslandskap i nordöstra hörnet av Kronobergs län.

Bohr 015   Bohr 013   Bohr 012   Bohr 011   Bohr 009   Bohr 013

Copyright © 2014 Ljungbergmuseet - Genom att besöka sidan godkänner du användandet av cookies.